Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ “ΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ”

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015
image_print