Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΡΑΜΑΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 66 ΤΟΥ Ν. 4735/2020

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
image_print