Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ – ΣΠΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022
image_print