Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ (Σχετ.η απόφ.33/2020 του Ειρηνοδικείου Δράμας) ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΔΙΚ/ΕΣ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦ.ΩΣ ΑΠΟΦ. 33/2020

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020
image_print