Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ-9424, ΚΗΥ-9456, ΚΗΥ -9457 ΚΑΙ 5ΗΥ-9460 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014
image_print