Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Επιβολή δημοτικού τέλους χρήσης αίθουσας για την τέλεση πολιτικών γάμων

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011
image_print