Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 32 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ 2/08/2018 – 1/07/2019

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
image_print