Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/12/2022 ΕΩΣ 31/12/2022

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023
image_print