Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WEB- SERVISES ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΤS (ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Κ.ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ)

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
image_print