Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες κοπής παρόδιας βλάστησης με χρήση φορτωτή – εκσκαφέα με καταστροφέα.Πολυετής υποχρέωση ποσύ 14.880,00€

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023
image_print