Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Εργασίες βαφής των κτιριακών υποδομών του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. για τις ανάγκες του Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. 2021

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021
image_print