Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020
image_print