Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021
image_print