Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020
image_print