Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αίτημα διαγραφής από χρηματικό κατάλογο , που αφορά τέλος χρήσης λαϊκής αγοράς

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011
image_print