Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αίτημα για συζήτηση στο ΔΣ – Επανυποβολή αίτησης επικαιροποίησης της 102/17-03-2014 ΑΔΣ με θέμα «Εξέταση αιτήματος κατοίκων περιοχής Αμπελοκήπων Δράμας»

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2018
image_print