Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση κάλυψης 3ης κατανομής δαπανών της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονειρούπολη 2022-2023» από Κ.Α. 15.6471.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022
image_print