Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης-δράσης «Κούλουμα Καθαράς Δευτέρας»

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023
image_print