Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020
image_print