Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Εξουσιοδότηση Δημάρχου Δράμας, για την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με τους φορείς υλοποίησης προγράμματος κοινωνικής εργασίας

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011
image_print