Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Φύλαξη κτηρίων. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020,2021. Για το έτος 2020 ποσό 200,00€ και για το έτος 2021 ποσό 480,00€

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020
image_print