Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ & ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022
image_print