Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023
image_print