Δημοτική Κοινότητα Δράμας

Γνωμοδότηση για παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022
image_print