Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΧΘ5Ω9Μ-ΡΣΦ 11/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 39708 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΔ9ΨΩ9Μ-4ΥΗ 11/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 39362 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΑΟΔ).
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6ΩΡΡΩ9Μ-7ΝΗ 11/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 39387 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΣΚΑΔ).
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ω0ΥΜΩ9Μ-ΥΜ5 11/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 37803 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ψ22ΦΩ9Μ-23Π 11/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 37801 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 62ΘΩΩ9Μ-6ΤΡ 11/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 38297 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ A.Σ ΓΑΙΑ ΔΡΑΜΑΣ.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΘΤΙΩ9Μ-ΗΦΧ 11/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 37489 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΨΠΨΩ9Μ-ΛΦ0 08/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 40908 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση έγκρισης του κατεπείγοντος της 14ης δια Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 91Σ8Ω9Μ-ΜΞ7 08/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 40908 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραχώρηση προς χρήση του αμφιθεάτρου της οδού Χελμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επιδεικτική δράση προώθησης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στην πόλη της Δράμας» που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΑ1ΥΩ9Μ-Π76 09/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 6253/23-8-2021 Αρ. Αποφ.: 30-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την «Κατανομή πιστώσεων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 2022»
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6ΑΨ6Ω9Μ-Ψ1Ψ 25/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 32896/23-8-2021 Αρ. Αποφ.: 29-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΤΚ9Ω9Μ-ΧΜΓ 25/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 32912/23-8-2021 Αρ. Αποφ.: 28-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόταση για ονομασία οδού στο Δήμο Δράμας σε οδό Στέφανος Στολίγκας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6ΩΣ5Ω9Μ-ΨΑΑ 20/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 4746/2-7-2021 Αρ. Αποφ.: 23-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόταση για ονομασία οδού στο Δήμο Δράμας σε οδό Ηρώων Πυροσβεστών
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΨΝΛΩ9Μ-ΑΒΤ 20/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 4744/2-7-2021 Αρ. Αποφ.: 22-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μακροχρόνια εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4.536 τ.μ. του αριθμ. 677 αγροτεμαχίου (ΚΑΕΚ 090143101001) στον συνοικισμό Ταξιάρχη – Τιμόθεο, για την δημιουργία μονάδας επεξεργασίας (μάνδρας καυσοξύλων) και εμπόριο ξυλείας, σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 196 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) ».
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ω16ΚΩ9Μ-ΝΣΡ 20/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 4807/5-7-2021 Αρ. Αποφ.: 21-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ