Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου- Αγωνιστικός Όμιλος Μπριτζ ΑΣΤΕΡΑΣ Δράμας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΣΠΘΩ9Μ-Ι41 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13486/10-6-2020 Αρ. Αποφ.: 19-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου- Περιφερειακής Διεύθυνσης Π. & Δ. Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Διεύθυνση Π/θμιας εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ω3ΣΠΩ9Μ-Χ2Ε 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14384/18-6-2020 Αρ. Αποφ.: 18-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου- Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΓΧΚΩ9Μ-ΞΟ3 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14385/18-6-2020 Αρ. Αποφ.: 17-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αιτήσεις δημοτών για μετατόπιση δικτύου φωτισμού
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6ΥΡΤΩ9Μ-7ΛΥ 16/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 9991/27-04-2020 Αρ. Αποφ.: 16-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός θέσεων οδοποιϊας 2019-2020 Κοινότητας Δράμας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΒΜΟΩ9Μ-Ρ0Ο 16/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13069/04-06-2020 Αρ. Αποφ.: 15-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΚ56Ω9Μ-0ΒΞ 19/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 37107/03-12-2019 Αρ. Αποφ.: 84-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 68ΝΖΩ9Μ-0ΤΚ 19/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 39036/18-12-2019 Αρ. Αποφ.: 83-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός αναπληρώτριας προέδρου Κοινότητας Δράμας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ψ1Ο5Ω9Μ-5Τ1 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26842/13-09-2019 Αρ. Αποφ.: 01 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
5. Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6Δ6ΟΩ9Μ-ΤΘΖ 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1122/15-01-2019 Αρ. Αποφ.: 05-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6Δ6ΓΩ9Μ-ΩΞ9 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2576/29-01-2019 Αρ. Αποφ.: 01-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 663ΒΩ9Μ-ΡΚΑ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 38147/14-12-2018, 38132/13-12-2018 Αρ. Αποφ.: 79-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας σε εφαρμογή του Ν.4497/2017
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΨΑ9Ω9Μ-Β48 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35078/20-11-2018 Αρ. Αποφ.: 77-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΚ1ΞΩ9Μ-Σ76 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 37166/05-12-2018, 37433/07-12-2018 Αρ. Αποφ.: 78-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ενημέρωση-έγκριση Οδοποιίας 2018 της Δ.Κ. Δράμας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΒΚΠΩ9Μ-ΙΜΟ 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 69-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Παιδικά αλογάκια)
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΑΚΦΩ9Μ-Μ5Α 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35772/26-11-2018 Αρ. Αποφ.: 76-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ