Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Α.Ε. Αμπελοκήπων
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΘ3ΑΩ9Μ-1Σ6 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 27076/09-10-2020 Αρ. Αποφ.: 60-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Αθλητικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δράμας ΄΄Ηνίοχος΄΄
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ψ6Σ4Ω9Μ-ΔΨΘ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23387/09-09-2020 Αρ. Αποφ.: 58-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Γυμναστική Ένωση Δράμας, Τμήμα Χειροσφαίρισης
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6Φ8ΠΩ9Μ-Ι75 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23386/09-09-2020 Αρ. Αποφ.: 57-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Κολυμβητικός Όμιλος Δράμας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6ΘΞΧΩ9Μ-Θ95 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23385/09-09-2020 Αρ. Αποφ.: 56-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Αθλητικός Σύλλογος Χειροσφαίρισης «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 9ΩΥΤΩ9Μ-ΟΕ0 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23197/08-09-2020 Αρ. Αποφ.: 55-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Αθλητικός Σύλλογος Κολύμβησης ‘ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ’ Δράμας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6ΡΨΕΩ9Μ-4Χ2 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22923/04-09-2020 Αρ. Αποφ.: 54-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ΓΣ ‘’ΑΡΗΣ’’ Αμπελακίων
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΝ7ΠΩ9Μ-07Λ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22617/02-09-2020 Αρ. Αποφ.: 53-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Kαλαθοσφαιρικός Όμιλος Απόλλων Δράμας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ω2ΖΟΩ9Μ-Μ1Ν 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22619/02-09-2020 Αρ. Αποφ.: 52-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ‘’Δράμα 1986’’ HANDBALL – SWIMMING
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΗΨΗΩ9Μ-ΦΜ0 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22620/02-09-2020 Αρ. Αποφ.: 51-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ΠΣ ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 917ΜΩ9Μ-ΡΓΨ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22622/02-09-2020 Αρ. Αποφ.: 50-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ‘’ΑΕ ΔΟΞΑΤΟΥ’’
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΩΠΔΩ9Μ-ΠΣΕ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 21784/26-08-2020 Αρ. Αποφ.: 48-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ‘’ ΓΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ Ο ΑΚΡΙΤΑΣ’’
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 99ΖΥΩ9Μ-8ΔΓ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 21782/26-08-2020 Αρ. Αποφ.: 47-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ‘’ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ’’
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΞΖΙΩ9Μ-Η6Υ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 20703/20-08-2020 Αρ. Αποφ.: 46-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ‘’ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ Δράμας’’
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΝΦ7Ω9Μ-Δ5Ζ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22188/28-08-2020 Αρ. Αποφ.: 45-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΓΤΜΩ9Μ-5ΑΩ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22166/28-08-2020 Αρ. Αποφ.: 44-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ