Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΕΠΔΓΩ9Μ-ΥΝ2 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 39173 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 9ΛΩΓΩ9Μ-ΦΞΝ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 39031 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 60Ψ1Ω9Μ-ΛΕ7 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 39027 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΕΡΖ2Ω9Μ-ΧΨΠ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 39023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΕΓ1ΙΩ9Μ-8Χ1 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 39021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΕΑΔ4Ω9Μ-0ΦΜ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 38927 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΤΖΒΩ9Μ-57Ψ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 38924 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΛ5ΛΩ9Μ-ΝΝ4 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 38921 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 63ΘΦΩ9Μ-ΘΝΦ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 38915 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΛ86Ω9Μ-ΨΒΘ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 38913 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΙ5ΞΩ9Μ-ΦΧΞ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 38911 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΕΦΡΦΩ9Μ-ΩΜΤ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 38909 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΡΑΠΧΩ9Μ-85Ν 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 38907 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ψ1Δ2Ω9Μ-Δ5Π 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 38905 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6Τ0ΠΩ9Μ-Π7Γ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 38512 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ