Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόφαση 76 της κοινότητας Δράμας περί «Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ»
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΣΣΙΩ9Μ-49Γ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 49406 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση υπ. 75 της κοινότητας Δράμας περί Έγκρισης του κατεπείγοντος της14ης δια περιφοράς (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΤΞΥΩ9Μ-ΜΣΠ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 49441 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΠΙΛΑΡ)»
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6Ν04Ω9Μ-ΩΑΡ 03/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 40018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ω2ΑΕΩ9Μ-Δ4Π 03/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 45351 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση αριθμ. 72/2022 της κοινότητας Δράμας περί «Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας» .
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ψ4Ψ1Ω9Μ-ΙΤ1 27/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 44192 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Σ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΔΡΑΜΑΣ.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΧ0ΙΩ9Μ-Ε7Λ 11/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 39222 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικών ακινήτων στον Α.Σ. ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΔΡΑΜΑΣ ΖΕΝ.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 9ΡΑ1Ω9Μ-ΜΘ3 11/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 39220 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικών ακινήτων στον Α.Σ. ΓΑΙΑ ΔΡΑΜΑΣ.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΞΧΟΩ9Μ-Ν4Κ 11/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 38543 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ω533Ω9Μ-6ΩΦ 11/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 38338 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για την κατάργηση και απομάκρυνση θέσης περιπτέρου.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΗΠΒΩ9Μ-ΛΡΡ 11/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 39204 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Επανεξέταση της με αριθμ. 24/2022 απόφασης της κοινότητας Δράμας μετά τη διαβίβαση της αριθμ. 18/2022 απόφασης-γνωμοδότησης της ΕΠΖ.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΚ57Ω9Μ-ΡΕΖ 11/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 38336 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικών ακινήτων στην Α.Ε. Δοξάτου.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 65ΣΣΩ9Μ-ΧΔΟ 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 37490 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Σ.Ε.Ρ.Γ. Δράμας.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ω3ΔΠΩ9Μ-006 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 35897 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικών ακινήτων στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Δράμας.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6ΤΖΧΩ9Μ-Τ8Ψ 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 35834 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικών ακινήτων στη Γυμναστική Ένωση Δράμας.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΞΚΚΩ9Μ-992 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 35893 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ