Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6Η7ΣΩ9Μ-ΚΙΤ 01/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2717/27-01-2021 Αρ. Αποφ.: 05-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ω04ΙΩ9Μ-Σ0Δ 25/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 7/4-1-2021 Αρ. Αποφ.: 04-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Σύλλογος ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ψ1ΛΛΩ9Μ-Π3Ο 25/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 34786/28-12-2020 Αρ. Αποφ.: 03-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Σύλλογος ΆΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ‘Ο ΒΥΒΩΝ’ Δράμας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΟΛΦΩ9Μ-7ΟΡ 25/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 34785/28-12-2020 Αρ. Αποφ.: 02-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Καταγραφής της Υφιστάμενης Κατάστασης των Δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Δράμας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιόδου 2019-2023
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6ΘΜ1Ω9Μ-ΚΞΒ 25/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 1272/14-01-2021 Αρ. Αποφ.: 01-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Α.Ε. Αμπελοκήπων
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΘ3ΑΩ9Μ-1Σ6 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 27076/09-10-2020 Αρ. Αποφ.: 60-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Αθλητικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δράμας ΄΄Ηνίοχος΄΄
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ψ6Σ4Ω9Μ-ΔΨΘ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23387/09-09-2020 Αρ. Αποφ.: 58-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Γυμναστική Ένωση Δράμας, Τμήμα Χειροσφαίρισης
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6Φ8ΠΩ9Μ-Ι75 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23386/09-09-2020 Αρ. Αποφ.: 57-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Κολυμβητικός Όμιλος Δράμας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6ΘΞΧΩ9Μ-Θ95 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23385/09-09-2020 Αρ. Αποφ.: 56-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Αθλητικός Σύλλογος Χειροσφαίρισης «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 9ΩΥΤΩ9Μ-ΟΕ0 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23197/08-09-2020 Αρ. Αποφ.: 55-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Αθλητικός Σύλλογος Κολύμβησης ‘ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ’ Δράμας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6ΡΨΕΩ9Μ-4Χ2 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22923/04-09-2020 Αρ. Αποφ.: 54-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ΓΣ ‘’ΑΡΗΣ’’ Αμπελακίων
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΝ7ΠΩ9Μ-07Λ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22617/02-09-2020 Αρ. Αποφ.: 53-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Kαλαθοσφαιρικός Όμιλος Απόλλων Δράμας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ω2ΖΟΩ9Μ-Μ1Ν 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22619/02-09-2020 Αρ. Αποφ.: 52-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ‘’Δράμα 1986’’ HANDBALL – SWIMMING
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΗΨΗΩ9Μ-ΦΜ0 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22620/02-09-2020 Αρ. Αποφ.: 51-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ΠΣ ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 917ΜΩ9Μ-ΡΓΨ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22622/02-09-2020 Αρ. Αποφ.: 50-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ