Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

5. Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6Δ6ΟΩ9Μ-ΤΘΖ 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1122/15-01-2019 Αρ. Αποφ.: 05-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6Δ6ΓΩ9Μ-ΩΞ9 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2576/29-01-2019 Αρ. Αποφ.: 01-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 663ΒΩ9Μ-ΡΚΑ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 38147/14-12-2018, 38132/13-12-2018 Αρ. Αποφ.: 79-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας σε εφαρμογή του Ν.4497/2017
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΨΨΑ9Ω9Μ-Β48 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35078/20-11-2018 Αρ. Αποφ.: 77-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΚ1ΞΩ9Μ-Σ76 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 37166/05-12-2018, 37433/07-12-2018 Αρ. Αποφ.: 78-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ενημέρωση-έγκριση Οδοποιίας 2018 της Δ.Κ. Δράμας
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΒΚΠΩ9Μ-ΙΜΟ 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 69-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Παιδικά αλογάκια)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΑΚΦΩ9Μ-Μ5Α 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35772/26-11-2018 Αρ. Αποφ.: 76-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Τρενάκι-Γυροσκόπιο-Κερματοφόρα)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΙΤΙΩ9Μ-9ΗΝ 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35758/26-11-2018 Αρ. Αποφ.: 75-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Παγοδρόμιο-Τρενάκι)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΛΩΩΩ9Μ-ΔΩΗ 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35773/26-11-2018 Αρ. Αποφ.: 74-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Καρουζέλ-Πίστα συγκρουόμενων – Μπαλαρίνα- Ιπτάμενο δρακάκι-Ιπτάμενο αεροπλανάκι-Αλυσιδάκι)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΤΨΦΩ9Μ-ΝΔΚ 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35765/26-11-2018 Αρ. Αποφ.: 73-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Ταψί-Παιδικός μύλος)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΦΗΑΩ9Μ-Δ5Η 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35763/26-11-2018 Αρ. Αποφ.: 72-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Αυτόματος σκιτσογράφος)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 67ΒΝΩ9Μ-ΚΜΣ 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35767/26-11-2018 Αρ. Αποφ.: 71-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (7D και virtual reality)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΚΜΝΩ9Μ-ΑΧΔ 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35766/26-11-2018 Αρ. Αποφ.: 70-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6ΠΠΙΩ9Μ-ΦΓΡ 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 36136/28-11-2018 Αρ. Αποφ.: 68-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΡΞ3ΩΩ9Μ-6ΣΙ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 34852/19-11-2018 Αρ. Αποφ.: 65-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ