Δημοτική Κοινότητα Δράμας

Γνωμοδότηση για την Επανεισαγωγή θέματος ονοματοδοσίας σύμφωνα με την 111/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023
image_print