Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Γνωμοδότηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, σχετικά με την καταλληλότητα μίας κινητής κατασκευής (κοντέϊνερ)

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
image_print