Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Είδη Καταψύξεως (λαχανικά – ψάρια) – Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ).

Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2021
image_print