Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020
image_print