Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ 283/2021-2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023
image_print