Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021
image_print