Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Οικειοθελής παραίτηση υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021
image_print