Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ημερήσια αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης 18 υπαλλήλων του Ν.Π..Δ.Δ. για την συμμετοχή τους στο Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018
image_print