Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟ)

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020
image_print