Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης (συντήρηση και ανάπτυξη) της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018
image_print