Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 23/3/2022 ΕΩΣ 22/12/2022

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022
image_print