Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SINGULAR LOGIC GENESIS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019
image_print