Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SINGULAR LOGIC GENESIS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017
image_print