Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής “e-banking” με την Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας και την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021
image_print