Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ2018 ΠΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ

Παρασκευή, 22 Ιούνιος 2018
image_print