Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Δράμας στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. ΔΡΑΜΑΣ με τίτλο «Αναβάθμιση προπονητηρίου Κ. Αγρού και μετατροπή σε κλειστό χώρο άσκησης του αθλήματος της αναρρίχησης» και συμπερίληψη της προτεινόμενης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print