Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ”ΣΑΦΡΑΝ” ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 2017

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017
image_print