Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση «Υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 2022»

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2021
image_print