Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) αθλητικών χώρων έτους 2011

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011
image_print