Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Ν2 του συνοπτικού διαγωνισμού του έρ-γου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019
image_print