Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019
image_print