Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ»

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018
image_print