Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ».

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
image_print