Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020
image_print