Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατακύρωση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού Αναψυκτηρίου στην οδό Χελμού.

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011
image_print